ชุดยูนิฟอร์ม อัตลักษณ์ของบริษัทและสถาบัน

หนึ่งในการแสดงออกถึงความชัดเจน ความมีที่มาที่ไป เรื่องราวและหน้าที่การงานในสถาบันและบริษัทของท่าน โดยผ่านการออกแบบที่ดีซึ่งนำไปสู่ชุดยูนิฟอร์มที่แสดงออกถึงความชัดเจนในบริษัทและสถาบันของท่านแสดงออกถึงตัวตนและสถานะที่ชัดเจนทำให้มีความภาคภูมิใจและมีคุณค่าในการสวมใส่เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว

สิ่งที่ชุดยูนิฟอร์มจะนำมาแสดงออกถึงความชัดเจน ของบริษัทและสถาบันนั้น ก็ประกอบด้วยหลายส่วนเช่นกัน เช่นสีผ้า ลายผ้าโลโก้ รวมไปถึงเค้าโครงเสื้อผ้าในชุดยูนิฟอร์ม โดยทั้งหมดนั้นสามารถเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของบริษัทและสถาบันที่ผ่านกาลเวลาโดยยึดต้นแบบ ทั้งสี ลายผ้า โลโก้และเค้าโครงของชุดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นได้โดยผ่านการออกแบบที่ดีและต่อเนื่อง

โดยการออกแบบนั้นสามารถนึกถึงความเป็นแฟชั่นได้บ้างโดยผสมผสานกับความเหมาะสมของหน้าที่ใช้สอยและรูปแบบเค้าโครงชุดของบริษัทเป็นหลัก

ในเรื่องของสีและลายผ้านั้น ควรคำนึงของสีหลักของบริษัทหรือสถาบันเป็นหลักจากนั้นสามารถออกแบบตกแต่งผสมกับสีต่างๆ ได้โดยผ่านการออกแบบเพิ่มเติมเช่นการขลิบผ้า การกุ้น เป็นต้น อาจเป็นการใช้สีโทนเดียวกันแต่เล่นที่ความอ่อนแก่ของสีหรืออาจเป็นสีตัดกันไปเลยเช่นขาวดำ ส่วนในเรื่องของโลโก้นั้น จะเป็นเรื่องที่ซีเรียสที่สุด

ส่วนใหญ่มักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ Logo เพราะถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงที่แสดงความชัดเจนและการมีที่มาของบริษัทและสถาบัน นอกจากโลโก้นั้นจะออกแบบเพิ่มเติมเพื่องานเฉพาะกิจเช่นครบรอบ 50 ปีของสถาบันหรือบริษัทเป็นต้น แต่ก็ยังควรใช้โลโก้หลักของบริษัทเป็นหลักอยู่ดี

สนใจการออกแบบหรือออกแบบเพิ่มเติมในการทำชุดยูนิฟอร์มไม่ว่าจะเป็นชุดสูทสุภาพบุรุษและสตรี เสื้อโปโลชุดเดรสลองปรึกษา ได้ที่ Lovingplaceuniform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *